Budżet Obywatelski
Gmina Pyrzyce 2018

Budżet Obywatelski
Gmina Pyrzyce 2018

Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok zakończony!
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Pyrzyc za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji.
Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.

Ostateczną listę zadań wybranych
do głosowania poznamy do 14 listopada 2017

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 01.05.2017

 • Zgłaszanie zadań
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 11.09.2017
  do 30.09.2017

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych zadań

  Od 01.10.2017 do 08.11.2017

 • Ogłoszenie listy zadań
  poddanych pod głosowanie

  Do 14.11.2017

 • Głosowanie

  Od 15.11.2017
  do 30.11.2017

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 18.12.2017

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Pyrzyce,


Zapraszam do wzięcia udziału w I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2018. 29 grudnia 2016 roku z mojej inicjatywy Rada Miejska podjęła uchwałę umożliwiającą mieszkańcom Gminy Pyrzyce realizację Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na rok 2018 wynosi 200 000 zł. Pracując razem możemy realizować projekty obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Pyrzyce, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 200 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Pyrzyce.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017 i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 200 tys. złotych!

Przykładowe działania realizowane
z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 01.05.2017

Zgłaszanie zadań
do Budżetu Obywatelskiego

Od 11.09.2017
do 30.09.2017

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych zadań

Od 01.10.2017
do 08.11.2017

Ogłoszenie listy zadań
poddanych pod głosowanie

Do 14.11.2017

Głosowanie

Od 15.11.2017
do 30.11.2017

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 18.12.2017

Zobacz zgłoszone zadania Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski