Budżet Obywatelski Gminy Pyrzyce

Słowo od burmistrza

Burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska

Szanowni mieszkańcy Gminy Pyrzyce,

Zapraszam do wzięcia udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2021. Kwota przeznaczona na rok 2021 wynosi 100 000 zł brutto. Pracując razem możemy realizować projekty obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Pyrzyce, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 100 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Pyrzyce.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Do 15.07.2020

Zgłaszanie zadań
do Budżetu Obywatelskiego

Od 16.07.2020
do 07.08.2020

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych zadań

Do 24.09.2020

Ogłoszenie listy zadań
poddanych pod głosowanie

Do 30.09.2020

Głosowanie

Od 01.10.2020
do 14.10.2020

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 06.11.2020

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski