zadanie nr 1

1. Remont odcinka drogi nr 27 przy ulicy Rycerza Przybora.


Lokalizacja

Droga wewnętrzna nr 27 przy ulicy Rycerza Przybora łącząca w.w. ulicę z miastem oraz prowadząca do przyległych posesji, jak również równoległą do planowanej inwestycji jaką jest ścieżka pieszo-rowerowa.

Skrócony opis

Droga wewnętrzna nr 27 przy ulicy Rycerza Przybora łącząca w.w. ulicę z miastem oraz prowadząca do przyległych posesji, jak również równoległa do planowanej inwestycji jaką jest ścieżka pieszo-rowerowa.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest całkowity remont nawierzchni łącznie z położeniem nakładki na drodze wewnętrznej nr 27 przy ulicy Rycerza Przybora.
Inwestycja tego typu poprawiłaby połączenie bezpośrednie z miastem i standard dojazdu do przyległych posesji oraz warunki pieszych, którzy do tej pory w warunkach deszczowych nie mogą normalnie pokonać tego odcinka drogi.
Jest to droga, z której korzystają nie tylko mieszkańcy ulicy Rycerza Przybora, gdyż co roku w dniu Wszystkich Świętych prowadzona jest droga tą obwodnicą łącząca Pyrzyce z drogą prowadzącą do  trasy szybkiego ruchu S3.

Uzasadnienie zadania

Remont odcinka drogi nr27 ulicy Rycerza Przybora poprawi standardy ludzi korzystających z niej. Ludzie mogliby w normalnych warunkach dojść do swoich posesji oraz do miasta, a pojazdy normalnie przejechać.
Dotychczas wiele aut na drodze tej zostało uszkodzonych, a piesi w okresie deszczowej nie są w stanie dostać się normalnie do własnych posesji, czy miasta.
Realizacja tego zadania nie tylko poprawi standardy ludzi korzystających z odcinka tej drogi, ale również wzbogaci obszary i tereny Pyrzyc , na których powstają nowe zabudowania.  

Beneficjenci zadania

Wszystkie grupy mieszkańców ulicy Rycerza Przybora tj. dzieci i młodzież chcące dostać się na przystanek autobusowy w celu dotarcia do szkoły, piesi i rowerzyści oraz pojazdy dojeżdżające do posesji i miasta, jak również do trasy szybkiego ruchu S3 i Bani.

W odpowiedzi na wniosek Wnioskodawca przyjął do wykonania drogę z kostki brukowej, a nie asfaltowej. Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem koszt dokumentacji wynosić będzie 15.000zł.
Koszt wykonania ww. zadania według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 194.078,61 zł. Wniosek poprawny.