zadanie nr 2

2. Budowa sieci oświetleniowej


Lokalizacja

Pyrzyce ul. Reymonta obr. 12 droga gminna działka 1/10 oraz 86/37

Skrócony opis

Pyrzyce ul. Reymonta obr. 12 droga gminna numer działki 1/10 oraz 86/37

Opis zadania

Budowa sieci oświetleniowej na ulicy W.Reymonta stanowiąca działkę nr 1/10 oraz 86/37 obr.12. Długość sieci ca 200m z przyłączem do istniejącego słupa oświetleniowego na zbiegu ulic Reymonta i Sienkiewicza . Przewidywane jest 5 słupów z oprawą sodową o wysokości 8m.

Uzasadnienie zadania

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób, a w szczególności dzieci, które przemierzają drogę pieszo, często po zapadnięciu zmroku w zupełnych ciemnościach. W najbliższych latach planowana jest budowa drogi przy ul. Reymonta z udziałem środków pochodzących z funduszu sołeckiego, budżetu gminy oraz mieszkańców ul. Reymonta. W zw. z tym celowym byłoby wcześniejszy montaż oświetlenia.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy ul. Reymonta oraz przyjezdni.

Wniosek poprawny, bez uwag.