zadanie nr 11

11. Rewitalizacja bocznych boisk na stadionie miejskim w Pyrzycach


Lokalizacja

Stadion Miejski im. Leszka Słoninki ul. Sportowa 5 74-200 Pyrzyce

Skrócony opis

„Rewitalizacja Boisk” – to hasło wywoławcze przedsięwzięcia mającego na celu przywrócenie funkcjonalności i użyteczności bocznych boisk znajdujących się na stadionie miejskim. W chwili obecnej na terenie naszego miasta funkcjonują dwie duże akademie piłkarskie szkolące dzieci młodzież, które korzystają z bocznych boisk. Stan techniczny boisk stwarza realne zagrożenie dla młodych piłkarzy

Opis zadania

Projekt zakłada wymianę nawierzchni oraz rewitalizację  na boiskach bocznych do piłki nożnej. Celem projektu jest wykonanie:
- kompleksowej wymiany nawierzchni z trawy oraz rewitalizacja na boisku do piłki nożnej oraz wymiana bramek i piłkochwytów,
W chwili obecnej nawierzchnie boisk są bardzo mocno wyeksploatowane a ich renowacja zapewni pełne bezpieczeństwo osób z nich korzystających i znacząco zmniejszy ryzyko powstawania urazów oraz kontuzji.

Uzasadnienie zadania

Boiska boczne wykorzystywane są  przez społeczność lokalną w szczególności dzieci uczęszczające na zajecia do dwóch akademii sportowych, w chwili obecnej jest to około 200 chłopców i dziewcząt w wieku od 3 do 15 lat. Ponadto z odnowionych boisk korzystała by starsza młodzież oraz osoby dorosle.
Mieszkańcy mogliby  korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych z obiektu sportowego. Pierwszeństwo z korzystania miałyby dzieci i młodzież. Na skutek wieloletniej
intensywnej eksploatacji boisk nawierzchnie uległy znacznemu zniszczeniu. Boiska są bardzo nierówne i pełne dołów,  w nierównościach zbiera się woda, która dodatkowo niszczy nawierzchnię i uniemożliwia korzystanie z niej. Ponadto należaloby dokonać zakupu czterech bramek, przystosowanych do rozgrywek organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Bramki o wymiarach 5×2 m.
Bezpieczne boisko to zachęta do uprawiania sportu i promowania zdrowego stylu życia. Brak pilnej renowacji, modernizacji ww. boisk może spowodować zniszczenie do tego stopnia, że boiska nie będą nadawały do ćwiczeń,co będzie skutkowało ich zamknięciem.

Beneficjenci zadania

Zadanie skierowane jest głównie dla dzieci i młodzieży., ale będą mogły z niego korzystać również osoby dorosłe.

Wniosek poprawny.