zadanie nr 4

4. Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach


Lokalizacja

Wspomniana inwestycja miałaby znajdować się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach, na jednej z głównych ścian wewnątrz boiska głównego z trybunami.

Skrócony opis

Wspomniana inwestycja miałaby znajdować się  na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach, na jednej z głównych ścian wewnątrz boiska głównego z trybunami.

Opis zadania

Na terenie hali OSiR zostanie zbudowana ścianka wspinaczkowa. Jako pierwsza część, będzie to związana z wykonaniem projektu technicznego na podstawie zdjęć wnętrza obiektu oraz wstępnych zarysów i wizualizacji potencjalnych kształtów ścianki. Do projektu zostanie dodana instrukcja użytkowania oraz ewentualnych konserwacji elementów ścianki. Po zaprojektowaniu przyjdzie czas na dostawę dobranych i zgodnych z parametrami obiektu elementów ścianki. W tej inwestycji dodatkowo zostały uiszczone systemy mocowania materacy oraz podwieszanie lin asekuracyjnych.
Po wybudowaniu ścianki inspektor budowy sprawdzi wszystkie zgodności związane z obowiązującymi norami oraz dokona badania odbioru ścianki. Następnie wykonawca ścianki dołoży wyposażenie w skład, którego wchodzi niezbędny osprzęt wspinaczkowy dla 12 osób.

Uzasadnienie zadania

Budowa ścianki wspinaczkowej z pewnością poprawi i wzbogaci ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach, która obecnie składa się na terenie miasta z obiektów na Stadionie Miejskim oraz boiska głównego, sauny i sali lustrzanej na terenie hali. Celem tej inwestycji jest poprawa sprawności i kondycji fizycznej miłośników lub aktywnych ludzi sportu, którzy pasjonują się tematyką górską i wspinaczkową, jednak obiekt ten ma także służyć dzieciom i  młodzieży do nauki zachowania bezpieczeństwa związanego z zagadnieniami wysokościowymi (góry, alpinistyka, szlaki, wędrówki). Inwestycja ma zapobiec też problemowi zachowań podczas szkolnych lub rodzinnych wyjazdów na tereny górskie, a także prelekcje na ściance wspinaczkowej pozwolą zapobiec wielu nieszczęściom jakie mogą zdarzyć się podczas wspinaczek górskich. Podsumowując ścianka wspinaczkowa to nie tylko zabawa i atrakcja, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, nauka i odpowiedzialność, a to jest potrzebne w naszym regionie, gdzie nie ma gór, ani tras alpejskich i tras podobnych do polskich szlaków sudeckich i karkonoskich.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami ścianki wspinaczkowej będą:
- dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
- sportowcy,
- nauczyciele wychowania fizycznego,
- osoby interesujące się tematyką górską i wspinaczkową,
- mieszkańcy powyżej 30 roku życia dla poprawy kondycji fizycznej,
- strażacy OSP i PSP do doszkalania umiejętności w zakresie ratownictwa wyskościowego

Wniosek poprawny. Wnioskodawca został wezwany do dostarczenia zgody zarządcy obiektu na planowane zadanie i taką zgodę przedłożył Zespołowi.