zadanie nr 5

5. Remont nawierzchni drogi ulica Polna w Pyrzycach


Lokalizacja

Ulica Polna na odcinku od ulicy Staromiejskiej do posesji 22 ul. Polna (Działka Gminna 105 Obręb Nr 10 Pyrzyce)

Skrócony opis

Ulica Polna na odcinku od ulicy Staromiejskiej do posesji 22 ul. Polna (Działka Gminna 105 Obręb Nr 10 Pyrzyce)

Opis zadania

1. Rozebranie starych krawężników z jednej strony ulicy (z drugiej są posadowione nowe)
2. Ułożenie nowych krawężników
3, Wyrównanie istniejącej  jezdni z trylinki
4. Wyrównanie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych
5. Ułożenie nawierzchni asfaltowej
    1.(a) Rozebranie kamienia polnego (tzw. kocie łby) od posesji Polna 17 do posesji Polna 22
    1.(b) Korytowanie i podbudowa pod asfalt, na odcinku jw.

Uzasadnienie zadania

Nawierzchnia trylinkowa na ulicy Polnej jest pofałdowana, z licznymi zapadliskami oraz ubytkami. Nad powierzchnią ulicy wystają studzienki kanalizacyjne. W trakcie silnych opadów deszczu na całej długości i szerokości jezdni tworzą się kałuże i rozlewiska wodne, które wolno ustępują . Z tych powodów nawierzchnia ulicy wymaga niezwłocznego remontu. W ostatnich latach przy ulicy Polnej rozwija się budownictwo, co powoduje, że zwiększa się liczba korzystających z niej mieszkańców. Poprawa stanu nawierzchni wpłynęłaby na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i usprawniłaby dojazd do znajdujących się przy nich posesji. Mając na uwadze przygotowany projekt generalnego remontu ulicy Staromiejskiej, która jest drogą powiatową, warto byłoby skorelować prace remontowe, aby w miarę w tym samym czasie poprawić stan obydwu ulic w tym rejonie. Na końcu należy podkreślić, że ulica Polna jest ulicą dawnej części miasta, dawnego ,,Altstadt", w sąsiedztwie historycznego wzgórza grodziskowego, która już od około 20 lat czeka na swój remont w ramach rozwoju Gminy Pyrzyce.

Beneficjenci zadania

Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy ulicy Polnej i okolic sąsiednich, rozwijające się budownictwo jednorodzinne, a także mieszkańcy, przedsiębiorcy, interesanci i goście odwiedzający tę części miasta, sportowy i rodziny udające się na wycieczki rowerowe właśnie poprzez ulice Polną na ścieżkę rowerową. Wzrośnie także atrakcyjność tej lokalizacji dla dalszych inwestycji.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wyjaśnił, że nie jest wymagana dokumentacja projektowa, która była wliczona na kwotę 60.000zł, oraz po ponownym przeliczeniu zakresu robót, zadanie zmieści się w kwocie 200.000,00 zł.
Koszt wykonania ww. zadania według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 199.674,56zł. Wniosek poprawny.