zadanie nr 6

6. Modernizacja nawierzchni ul. Owocowej


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Pyrzyce ul. Owocowa - od zbiegu ulicy Poznańskiej - Owocowa 1 do ul. Górnej 1. Teren, na którym realizowane będzie zadanie jest położone praktycznie w centrum miasta. Jest to ulica tłumnie uczęszczana przez dzieci, młodzież oraz dorosłych do położonych przy niej placówek oświatowych (szkoła podstawowa i przedszkole).

Skrócony opis

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Pyrzyce ul. Owocowa - od zbiegu ulicy Poznańskiej - Owocowa 1 do ul. Górnej 1. Teren, na którym realizowane będzie zadanie jest położone praktycznie w centrum miasta. Jest to ulica tłumnie uczęszczana przez dzieci, młodzież oraz dorosłych do położonych przy niej placówek oświatowych (szkoła podstawowa i przedszkole).

Opis zadania

W ramach zadania realizowana będzie modernizacja ul. Owocowej wraz z odprowadzeniem wody burzowej do systemu kanalizacji miejskiej. Wnioskowany odcinek ulicy liczy ok. 700m bież. Inwestycja byłaby połączona funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zagospodarowaniem. Projekt obejmowałby: roboty ziemne, nałożenie tłucznia oraz powierzchni z masy bitumicznej bądź pol bruku.

Uzasadnienie zadania

Modernizacja ul. Owocowej umożliwi ogólnodostępne bezpieczne przemieszczanie się dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, a także wszystkich mieszkańców Pyrzyc. Naprawienie drogi spowoduje obniżenie kosztów Gminy spowodowanych np. odszkodowaniami z powództwa cywilnego za poniesione szkody aut bądź uszczerbku na zdrowiu dzieci, które ulegną wypadkowi poprzez "dziury" na drodze. Modernizacja wnioskowanej ulicy świadczyć będzie o wizerunku miasta, stanie się chlubą władz samorządowych, podniesie prestiż władz samorządowych w oczach mieszkańców jak i całego społeczeństwa Gminy Pyrzyce.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy Gminy i Miasta Pyrzyce, przedszkolaki, uczniowie szkoły podst., turyści, sportowcy przyjeżdżający z różnych województw Polski do Hali Widowiskowo-Sportowej na różnorakie turnieje sport., seniorzy Uniwersytetu III Wieku i ich delegacje z innych miast (turnieje brydżowe, senioriady), nauczyciele szkoły i przedszkola korzystający także z parkingu.  

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wyjaśnił, że sporządzenie dokumentacji projektowej to koszt około 16.000,00zł. Natomiast remont nawierzchni to koszt maksymalnie 180.000,00 zł.
Koszt wykonania ww. zadania według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 191.613,78 zł. Wniosek poprawny lecz należy zmienić nazwę zadania w związku z wyłączeniem z zadania inwestycji dotyczącej parkingu.