zadanie nr 7

7. Modernizacja fosy


Lokalizacja

Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Pyrzyce - oczyszczanie i modernizacja fosy oraz budowa nowoczesnej ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych od ul. Poznańskiej do ulicy Górnej. teren na który realizowane będzie zadanie zlokalizowany jest praktycznie w centrum Miasta. Jest to miejsce spacerowe często uczęszczane przez mieszkańców Pyrzyc, wycieczki z kraju i zagranicy, mieszkańców Niemiec którzy odwiedzają nasze miasto i ich rodziny. Zwiedzających miasto nasze obywatelki zagranicznych miast partnerskich: Korbach, Bad Sulze, Wysokie Myto, Horby...

Skrócony opis

Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Pyrzyce - oczyszczanie i modernizacja fosy oraz budowa nowoczesnej ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych od ul. Poznańskiej do ulicy Górnej. teren na który realizowane będzie zadanie zlokalizowany jest praktycznie w centrum Miasta. Jest to miejsce spacerowe często uczęszczane przez mieszkańców Pyrzyc, wycieczki z kraju i zagranicy, mieszkańców Niemiec którzy odwiedzają nasze miasto i ich rodziny.

Opis zadania

Modernizacja fosy już istniejącej, jej oczyszczenie z zarośniętych chaszczy i krzewów oraz chwastów, przepusty wodne ich montaż, oczyszczenie studzienek ściekowych na fosie, modernizacja odpływów wodnych i ich montaż. Projekt zagospodarowania terenu fosy obejmuje budowę ścieżki spacerowej, modernizacji odpływów wodnych w fosie nie naruszając murów obronnych jak również terenu wokół nich. Projekt obejmuje:
+ wykonanie przepustu pod ścieżką przedzielającą fosę po której chodzą dzieci, młodzież i nauczyciele do szkoły oraz przedszkola
+ roboty ziemne i wykonanie przepustów oraz studzienek wodnych
+ wykonanie nawierzchni na ścieżce spacerowej okalającej mury obronne bezpiecznej dla spacerujących jak i poruszających się rowerami, wózkami inwalidzkimi i z małymi dziećmi
+ ławki wokół ścieżki spacerowej
+ kubły na śmieci
+ kubły na psie odchody
+ kamery dla względów bezpieczeństwa
+ wykonanie nawierzchni trawiastej wokół ścieżki i fosy.

Uzasadnienie zadania

Modernizacja istniejącej fosy jak i ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych oraz bezpieczne przejście przez fosę ma za zadanie umożliwić mieszkańcom, młodzieży , dzieciom i ich rodzicom dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Utworzenie tego typu ogólnodostępnych i atrakcyjnych miejsc, zachęci także osoby w różnym wieku do rodzinnego wypoczynku. W mieście naszym mało jest alei spacerowych, powyższe przyczyniłoby się do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Fosa, ścieżka spacerowa jak i mury obronne są wizytówka miasta . Podniesienie standardu przyczyniłoby się i byłoby chlubą władz samorządowych i miasta. Modernizacja fosy, ścieżki spacerowej zarośniętej krzakami jej oczyszczenie podniosłoby prestiż rządzących miastem w oczach mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce oraz cudzoziemców odwiedzających nasze miasto.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy miasta i gminy Pyrzyce, wycieczki, osoby odwiedzające nasze miasto z kraju i zagranicy, młodzież, dzieci ich rodzice oraz nauczyciele szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola niepublicznego Bąbel.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca zweryfikował wniosek i prace obejmować będą:
-odprowadzenie wód opadowych odbudowy systemu odwadniającego fosę zewnętrzną - koszt szacunkowy 30 000zł.,
- wykonanie odprowadzenia wraz z przepustem - koszt szacunkowy 170 000zł., to jest roboty konserwacyjne i uzupełniające; odtworzenie rowów odwadniających; odtworzenie kanału deszczowego PCV 200.
W związku z powyższymi zmianami Wnioskodawca zmienił nazwę zadania na "Modernizacja fosy".
Koszt wykonania ww. zadania według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 180.000,00 zł. Wniosek poprawny.