zadanie nr 8

8. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie


Lokalizacja

Świetlica wiejska w Stróżewie, Nr działki 271/1, pow. zabudowy 3660 m

Skrócony opis

Świetlica wiejska w Stróżewie, Nr działki 271/1, pow. zabudowy 3660 m

Opis zadania

Zakres zadania "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie" obejmował będzie wykonanie "kapitalnego" remontu wewnątrz i na zewnątrz budynku świetlicy:
- dostosowanie istniejącego zaplecza kuchennego do wymogów sanitarno-higienicznych: (wyrównanie - szpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, położenie kafelek, wymiana kontaktów, gniazdek elektrycznych, wentylacji);
Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne, drzwi od  pomieszczeń sanitarno-kuchennych, drzwi od pomieszczeń gospodarczych oraz łazienek);
- wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku świetlicy;
- odnowienie części elewacji od "frontowej" strony budynku poprzez wyczyszczenie i pomalowanie jej;
- remont "dużej" sali (wymiana 4 okien od strony tarasu, obniżenie sufitu, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie nowego oświetlenia, wymiana kontaktów elektrycznych itp.);
- przebudowa "małej" sali oraz łazienki znajdującej się w niej (projekt, wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i wyposażenie pomieszczenia w potrzebny sprzęt sanitarny np. umywalki, sedesy, itp.) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych;
- wymiana schodów zewnętrznych z uwzględnieniem podjazdu dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Uzasadnienie zadania

Obecnie stan techniczny budynku świetlicy wymaga poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Stróżewo. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak: organizacji dożynek, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka itp. Wzrośnie także standard pracy mieszkańców przy organizacji w/w imprez. Remont świetlicy przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Stróżewo. Dzięki wykonaniu podjazdu dla osób starszych i niepełnosprawnych osoby te będą mogły aktywniej włączyć się w życie lokalnej społeczności. Przyczyni się to do jakości ich życia społecznego i kulturalnego. Poprzez wykonanie modernizacji remontu budynku sali wiejskiej stanie się ona bardziej pozytywnie postrzegana przez potencjalnych użytkowników, chcących z niej skorzystać. Obecny stan techniczny i wizualny budynku nie sprawia wrażenia ni nie jest atrakcyjny i bezpieczny. "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie" została uznana przez mieszkańców jako sprawa priorytetowa.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy miejscowości Stróżewo. Będą to zarówno dorośli mieszkańcy jak i również dzieci i młodzież, która korzysta ze "Świetlicy Środowiskowej" znajdującej się w pomieszczeniach świetlicy. Beneficjentami będą także osoby starsze oraz niepełnosprawne, które dzięki remontowi świetlicy i przystosowaniu wejścia do świetlicy będą mogły korzystać z zasobów, imprez i spotkań organizowanych w świetlicy.

Wniosek poprawny, bez uwag.