zadanie nr 9

9. Budowa altany śmietnikowej oraz placu na pojemniki do segregacji odpadów


Lokalizacja

Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji na działce nr 234, położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce na powierzchni ok 40m2. Teren jest własnością Gminy Pyrzyce. Aktualnie teren ten jest użyczony na ustawianie pojemników na odpady komunalne dla pobliskich Wspólnot Mieszkaniowych

Skrócony opis

Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji na działce nr 234, położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce na powierzchni ok 40m2. Teren jest własnością Gminy Pyrzyce. Aktualnie teren ten jest użyczony na ustawianie pojemników na odpady komunalne dla pobliskich Wspólnot Mieszkaniowych

Opis zadania

W celu realizacji zadania niezbędne będzie wykonanie następujących prac:
- Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki i słupków
- Wykonanie robót ziemnych polegających na wybraniu ziemi na głębokości ok. 25-30cm w tym i rozebranie istniejącej posadzki po nie istniejącej zabudowie na powierzchni ok. 40m2
- Wykonanie podsypki piaskowej 10cm i podbudowy betonowej 15 cm na powierzchni ok.40m2
- Montaż wiaty typu BARTEK Standard firmy WIRELAND - opis - wymiary, konstrukcja, dach - według załącznika
- Wykonanie nasadzeń od strony ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego - po stronie Wspólnoty Mieszkaniowych
- Na wykonanym podłożu betonowym będzie znajdować się wiata oraz pojemniki do segregacji odpadów oraz miejsce na złożenie gabarytów
- Celem jest stworzenie estetycznego i funkcjonalnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w ścisłym centrum miasta, co wpłynie na poprawę estetyki otoczenia oraz przyczyni się do zachowania czystości w ścisłym centrum miasta.

Uzasadnienie zadania

W chwili obecnej miejsce to nie jest właściwie zagospodarowane i przystosowane do gromadzenia odpadów komunalnych jak i do prowadzenia segregacji odpadów. Bardzo często zdarza się, że odpady komunalne są tam porozrzucane, co wpływa negatywnie na wizerunek tego miejsca jak i opinii o mieście. Liczne interwencje Straży Gminnej są dowodem, że miejsce to wymaga diametralnej zmiany w zakresie gromadzenia odpadów. budowa placu na pojemniki do segregacji odpadów oraz budowa altany śmietnikowej pozwoli przede wszystkim na utrzymanie czystości oraz porządku w miejscu gromadzenia odpadów. Warto dodać, że teren ten znajduje się w ścisłym centrum miasta a więc porozrzucane śmieci nie wpływają korzystnie na estetykę tego miejsca jak i wizerunek miasta w oczach osób przyjezdnych. Nowa altana śmietnikowa i plac na pojemniki do segregacji odpadów ułatwi także prace firmie wywożącej odpady. Z pewnością też nowo powstałe miejsce zmobilizuje wszystkich mieszkańców do wspólnego dbania o porządek, zarówno wewnątrz jak i wokół altany śmietnikowej oraz może także pozytywnie wpłynąć na relacje międzysąsiedzkie. Nie od dziś wiadomo, że jeżeli miejsce jest estetyczne to i dbałość ludzi o to miejsce jest większe.  

Beneficjenci zadania

Z altany śmietnikowej będą korzystać wszyscy mieszkańcy budynków ul. 1 Maja 3, ul. Kilińskiego 4 oraz ul. Kilińskiego 6. Natomiast z pojemników przeznaczonych do segregacji będą mogli korzystać mieszkańcy wymienionych budynków oraz mieszkańcy okolicznych budynków mieszkalnych a także inne osoby chętne do segregowania odpadów komunalnych.  

Wniosek poprawny.