zadanie nr 2

2. Nowoczesne Pyrzyce o historii miasta


Lokalizacja

Projekt przewiduje wykorzystanie nowych technologii do oprowadzania turystów po historycznych Pyrzycach. Pomysł polega na tym, że w charakterystycznych miejscach w Pyrzycach powstaną specjalne tablice z krótkim rysem historycznym oraz kodem QR do zeskanowania. Po zeskanowaniu telefonem lub tabletem, przeglądarka internetowa wyświetli archiwalne ( głównie przedwojenne) zdjęcia danego miejsca, by tyrysta mógł obejrzeć i porównać współczesne Pyrzyce z Pyrzycami sprzed lat.

Skrócony opis

W charakterystycznych miejscach Pyrzyc ( np. kościele, zabytkowych kamienicach, starym młynie, etc.) ustawione zostaną tablice ( pleksi z nadrukiem w postaci krótkiego rysu historycznego + kod QR do zeskanowania). Pozwoli to każdej osobie zwiedzającej Pyrzyce, jak również każdemu mieszkańcowi, na dokonanie skanu kodu QR telefonem lub tabletem, to z kolei automatycznie będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej przenosiło do wirtualnej galerii zdjęć z archiwalnymi fotografiami.

Opis zadania

Dzisiejsze technologie pozwalają na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, tym bardziej, ze projekt jest dość innowacyjny, nikt na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma tego typu propozycji dla zwiedzających. W charakterystycznych miejscach Pyrzyc ( np. kościele, zabytkowych kamienicach, starym młynie, etc.) ustawione zostaną tablice ( pleksi z nadrukiem w postaci krótkiego rysu historycznego + kod QR do zeskanowania). Pozwoli to każdej osobie zwiedzającej Pyrzyce, jak również każdemu mieszkańcowi, na dokonanie skanu kodu QR telefonem lub tabletem, to z kolei automatycznie będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej przenosiło do wirtualnej galerii zdjęć z archiwalnymi fotografiami ( głównie przedwojennymi). Dzięki temu turysta będzie w tym samym momencie w dwóch przestrzeniach: współczesnej i historycznej,będzie mógł porównać zmiany, do jakich doszło w Pyrzycach na przestrzeni lat. I tak dla przykładu: stojąc przed kościołem będzie można porównać go współcześnie ze świątynią sprzed lat, stojąc przy starym, mocno zniszczonym młynem, będzie można zobaczyć jego wielkość i doniosłość z okresu, w którym funkcjonował i był znaczącym obiektem na mapie miasta. Dzięki nowym technologiom można wprowadzić współczesne Pyrzyce do świata historii. To będzie wyjątkowa atrakcja na turystycznej mapie pomorza zachodniego, żadna inna miejscowość nie dysponuje bowiem tego typu propozycją. Dodatkowo serwis internetowy, który powstanie przy okazji budowania historycznych galerii fotografii, powinien posiadać wskazówki do obecnie funkcjonujących punktów usługowo-handlowych, które są znaczące z punktu widzenia turystyki ( miejsca hotelowe, gastronomia), by łączyć turystykę z lokalnym biznesem, wspierając miejscowych przedsiębiorców. Dodatkowa zaleta projektu będzie możliwość aktywizowania lokalnej społeczności do współtworzenia historycznego serwisu internetowego. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł założyć swoje indywidualne konto w serwisie internetowym i dodawać zdjęcia do poszczególnych lokalizacji. Umożliwi to tworzenie nie tylko galerii z fotografiami z okresu przedwojennego ( zdjęcia takie nie są już objęte prawami autorskimi, co daje dużą swobodę tworzenia galerii), ale również fotografie z okresu PRL ( w takich wypadkach użytkownik będzie musiał zadeklarować w formularzu, że dysponuje prawami autorskimi do publikowanego zdjęcia). Dzięki temu będzie powstawać ( z pomocą mieszkańców Pyrzyc) swoista wyprawa po historycznych Pyrzycach na przestrzeni lat.

Uzasadnienie zadania

Turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych. Patrząc na lokalizację Pyrzyc, które znajdują się na atrakcyjnym Pomorzu Zachodnim, stworzenie oferty wspierającej turystykę jest niewątpliwie dobrym pomysłem. Pozwala nie tylko na pokazanie uroku naszego miasta, ale również na łączenie jego atrakcyjności z walorami edukacyjnymi, historycznymi, pozwoli na aktywizowanie lokalnego środowiska i stanie się wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości, która oparta jest o handel i usługi w sektorze turystycznym. Pomysł jaki przedstawiamy, daje również możliwości rozwoju. Projekt przewiduje stworzenie 20 historycznych galerii, ale w kolejnych latach - czy to za sprawą środków z Budżetu Obywatelskiego, czy budżetu gminy albo funduszy sołeckich, będzie można tworzyć kolejne lokalizacje, np. w mniejszych miejscowościach takich jak Giżyn, Brzesko, itd. Koszty utrzymania tego projektu turystycznego są znikome, ograniczają się głównie do corocznego opłacenia serwera oraz domeny internetowej. Zagrożeniem z kolei jest ewentualna dewastacja tablic z kodem QR, jednak przy doborze odpowiedniej technologii podczas wykonywania tablic z kodami QR do zeskanowania, można będzie zminimalizować ewentualne wydatki związane z serwisem. Łączenie nowoczesności z historycznymi Pyrzycami pozwoli na zwiększenie świadomości przynależności i promowania lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców gminy, a jednocześnie pozwoli na zwiększenie atrakcyjności miasta dla osób przyjezdnych. Idealnie wpisuje się w ideę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Będzie to również doskonały pomysł na jeszcze lepszą prezentację Pyrzyc w kontekście corocznego festiwalu folklorystycznego, na który przyjeżdżają turyści i tancerze z całego świata.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania będą: lokalni przedsiębiorcy działający m.in. w sektorze turystyki ( gastronomia, hotelarstwo, handel); mieszkańcy Pyrzyc jako odbiorcy wiedzy historycznej związanej z miastem, w którym mieszkają; osoby starsze jako forma aktywizacji i zaszczepiania w nich przynależności społecznej ( choćby poprzez możliwość włączenia się w budowanie galerii z historycznymi fotografiami, niektórzy z nich zapewne posiadają w prywatnych archiwach zdjęcia Pyrzyc z lat 50, czy 60 ubiegłego stulecia, będą mieli możliwość ich publikacji i pokazania).

Zgodnie z pismem Nasz znak:WO.3020.3.2018 z dnia 1.08.2018 r. Wnioskodawca dokonał zmiany lokalizacji tablic zgodnie z załącznikiem graficznym, przedłożył koszty utrzymania serwisu internetowego, zaprojektowania, wykonania oraz montażu i wizualizację tablic.