zadanie nr 1/2019

1/2019. Zakup dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zestawu do wideoendoskopii 1kpl Kolonoskop+Gastroskop


Lokalizacja

Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Skrócony opis

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Opis zadania

Zakup zestawu do wideoendoskopii.

Uzasadnienie zadania

Zakup nowoczesnego sprzętu do wideoendoskopii dla szpitala poprawi standard świadczonych usług medycznych dla mieszkańców gminy Pyrzyce, dzięki czemu będzie możliwe wykonywanie specjalistycznych zabiegów i badań diagnostycznych na najwyższym poziomie. Skróceniu ulegną kolejki na badania, a także zwiększy się możliwość wykrywania schorzeń onkologicznych układu pokarmowego w najwcześniejszym stadium ich powstawania.  

Beneficjenci zadania

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza do badań wideoendoskopii.

Wniosek poprawny. Wnioskodawca zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 7.08.2019 r. nasz znak: WO.3020.6.2019 dokonał zmiany nazwy zestawu, dostarczył pisemną zgodę Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na zakup zestawu do wideoendoskopii oraz przedłożył rozeznanie cenowe dotyczące zakupu zestawu w związku z tym kwota realizacji zadania uległa zmianie z 200 000,00 zł brutto na 249 999,11 zł brutto.