zadanie nr 4/2019

4/2019. Budowa alejki,oświetlenia,wymiana ogrodzenia i cięcie korekcyjne drzew na cmentarzu w Okunicy.


Lokalizacja

Zadanie realizowane będzie na terenie wsi Okunica. Teren, na którym realizowane będzie zadanie to cmentarz,miejsce pochówku nie tylko mieszkańców Okunicy,a także innych mieszkańców Gminy Pyrzyce np.: Czernice, Ryszewo, Pyrzyce.

Skrócony opis

Zadanie realizowane będzie na terenie wsi Okunica. Teren, na którym realizowane będzie zadanie to cmentarz,miejsce pochówku nie tylko mieszkańców Okunicy,a także innych mieszkańców Gminy Pyrzyce np.: Czernice, Ryszewo, Pyrzyce.

Opis zadania

W ramach zadania realizowana będzie budowa alejki, oświetlenia, wymiana ogrodzenia i wycinka lub cięcie korekcyjne drzew na cmentarzu w Okunicy. Inwestycja będzie połączona funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zagospodarowaniem. Projekt modernizacji cmentarza obejmuje budowę alejki, oświetlenia, wymianę starego betonowego-zniszczonego ogrodzenia i wycinka lub cięcie korekcyjne lip na cmentarzu w Okunicy. Projekt obejmuje wykonanie niżej wymienionych prac:
- wycinka lub cięcie korekcyjne 10 lip
- korytowanie i wywóz zbędnej ziemi z powierzchni-180m²
- nawiezienie podsypki,wymieszanie z cementem i utwardzenie
- utwardzenie koryta podsypką z cementem
- ułożenie krawężników
- ułożenie kostki granitowej
- demontaż starego ogrodzenia
- wykonanie koryta pod nowe ogrodzenie-220m
- wymurowanie filarków łączących przęsła, bramę wjazdową i furtkę
- montaż przęseł ogrodzenia
- zainstalowanie lamp solarowych-8 sztuk
- zainstalowanie 8 ławeczek wzdłuż alejki
- wymurowanie obudowy ujęcia wody

Uzasadnienie zadania

Realizacja tego zadania będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców odwiedzających groby swoich zmarłych. Obecnie w przypadku złych warunków atmosferycznych alejka jest grząska co stwarza niebezpieczeństwo w poruszaniu się zwłaszcza osobom starszym. Realizacja tego zadania rozwiąże ten problem i korzystnie wpłynie nie tylko na wygląd cmentarza ale przede wszystkim na komfort osób odwiedzających cmentarz w Okunicy. Rosnące na cmentarzu stare drzewa co prawda dodają uroku, ale spadające gałęzie są coraz częstszą przyczyną uszkodzeń pomników. Konieczne wręcz jest przycięcie lip. Spadające, kruche gałęzie są zagrożeniem dla odwiedzających groby swoich bliskich. Stare, uszkodzone betonowe ogrodzenie swoim wyglądem wpływa negatywnie na estetykę całej miejscowości. Betonowe płyty są popękane, a całe ogrodzenie pochylone. Wybudowane, nowe ogrodzenie będzie współgrało kolorystyką i kształtem z zabytkową kapliczką mieszczącą się na cmentarzu. Natomiast zainstalowanie lamp solarowych umożliwi odwiedzającym bezpieczne odwiedzanie mogił w godzinach wieczornych. Ławki wzdłuż alejki pozwolą odwiedzającym na odpoczynek, zadumę i chwilę wytchnienia. Posadowienie ich wpłynie na estetykę i cały wizerunek cmentarza. Zrealizowanie tego projektu wpłynie pozytywnie na samopoczucie, stan psychiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Poprawi się także wizerunek samej miejscowości.

Beneficjenci zadania

Skorzystają wszystkie grupy mieszkańców nie zależnie od wieku, czy miejsca zamieszkania. Cmentarz jest takim miejscem, który odwiedzają właściwie wszyscy. Głównie będą to mieszkańcy Okunicy, a także duża liczba mieszkańców pozostałych miejscowości gminy. Cmentarz w Okunicy odwiedzają często mieszkańcy sąsiednich miejscowości m.in Czernice, Brzezin, Stróżewa, Pyrzyc.

Wniosek poprawny. W odpowiedzi na wezwanie z dnia  07.08.2019r. Nasz znak:WO.3020.9.2019,WO.3020.10.2019,WO.3020.11.2019, wnioskodawcy uzupełnili wniosek o informacje i dokumenty oraz dokonali ponownej weryfikacji kosztów związanych z realizacją zadania tak więc kwota realizacji zadania uległa zmianie z 250 000,00 zł brutto na 211 000,00 zł brutto.