zadanie nr 3/2019

3/2019. Budowa nowoczesnego, liniowego placu zabaw w parku M. Matysiaka w Pyrzycach


Lokalizacja

Budowa nowoczesnego, linowego placu zabaw zlokalizowana będzie na działce 37 obręb 12 miasta Pyrzyce, w Parku M. Matysiaka. Nowoczesne linarium posadowione będzie obok placu zabaw (obecnie teren zieleni). Przewidziana jest także budowa nawierzchni bezpiecznej pod całą powierzchnią linarium.

Skrócony opis

Budowa nowoczesnego, linowego placu zabaw zlokalizowana będzie na działce 37 obręb 12 miasta Pyrzyce, w Parku M. Matysiaka. Nowoczesne linarium posadowione będzie obok placu zabaw (obecnie teren zieleni). Przewidziana jest także budowa nawierzchni bezpiecznej pod całą powierzchnią linarium.

Opis zadania

Konfiguracja linowego placu zabaw składa się z następujących urządzeń: Piramida linowa Caliban, ŚLIZG, RURKA STRAŻACKA, PROCA, SZYB ZEWNĘTRZNY, SZYB WEWNĘTRZNY. Wymiary urządzenia wynoszą: Długość całkowitego linarium wynosi: 18,2 m; Szerokość: 15,6 m; Wysokość: 7,0 m. Sieć wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Pod całą konstrukcją ułożona zostanie nawierzchnia bezpieczna w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników linarium. Parametry nawierzchni: wysokość swobodnego upadku do 3,10 m: Homogenna, kolorowa warstwa użytkowa (EPDM) - 10 mm. Wysoko elastyczna warstwa odbojna (SBR) - 90 mm. Podbudowa z kruszywa naturalnego - 200 mm.
Linowe place zabaw to nowość na polskim rynku. Z uwagi na brak nowatorskich placów zabaw w Gminie Pyrzyce, zasadne jest wykonanie takiego linarium. Piramidy linowe to bezpieczne i starannie przemyślane konstrukcje, pozwalające dzieciom na dużo swobodniejszą zabawę niż typowe "zamki" czy "forty". Zaprojektowane w taki sposób by na każdym etapie chroniły przed konsekwencjami upadku, dają dzieciom możliwość lepszego rozwoju psychoruchowego, nie odbierając ani odrobiny z zabawy.

Uzasadnienie zadania

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci z różnych grup wiekowych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej terenu Parku M. Matysiaka w Pyrzycach.
Linaria to magiczne siatki umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci bawiąc się, jednocześnie ćwiczą swoje ciała i umysły. Dzieci, młodzież, a także ich opiekunowie spędzą na placu zabaw niezapomniane chwile przemierzając różnego rodzaju przejścia, kładki, tunele, sieci pajęcze oraz linowe drabinki i linki wspinaczkowe, przypominające małpi gaj. Linaria zapewniają masę dobrej zabawy nie tylko najmłodszym. Dzieciom umożliwiają przełamywanie barier i zdobywanie nowych szczytów, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo.
Ponadto utworzenie linarium w bezpośrednim sąsiedztwie tradycyjnego placu zabaw będzie się wzajemnie uzupełniało i stanowiło miejsce spędzania wolnego czasu przez aktywny wypoczynek, zabawę, rekreację oraz rozwój ruchowy dzieci, młodzieży a jednocześnie pozwoli na zaciśnięcie relacji międzyludzkich, rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami.
Taki sposób spędzania wolnego czasu wpływa na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci, nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych. Plac zabaw jest jednym z miejsc gdzie dziecko może bawić się bezpiecznie na świeżym powietrzu a przy tym jest miejscem sprzyjającym budowaniu relacji i więzi między rówieśnikami, dzieci poznają zasady współżycia w grupie, lepiej zrozumieją własne możliwości. Wybudowany plac zabaw poprawi estetykę przestrzeni publicznej i bezpieczeństwo bawiących się dzieci a także będzie pełnił rolę mini kompleksu rekreacyjno- sportowego. Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania będą przede wszystkim dzieci (dziewczynki i chłopcy) w różnym wieku ze względu na to, że zamontowane urządzenia będą dostosowane do różnych grup wiekowych.

Wniosek poprawny. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.08.2019r. Nasz znak:WO.3020.8.2019 wnioskodawca wyjaśnił, że podana wartość zadania obejmuje również koszty dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z powyższym dokumentacja wliczona jest w koszty zadania-wartość projektu bez zmian .