zadanie nr 5/2019

5/2019. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej z modernizacją placu zabaw


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane w Sołectwie Mechowo, na działce 129/3, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska. Teren jest położony w centrum wsi, jest to jedyne miejsce do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

Skrócony opis

W ramach zadania realizowana będzie modernizacja istniejącego placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy

Opis zadania

1. Wyrównanie terenu na powierzchni 355 m 2, pod wyłożenie kostki brukowej. Teren ten będzie wykorzystywany podczas wiejskich uroczystości, w tej chwili jest nierówny i trawiasty.
2. Wykonanie ogrodzenia stałego całej działki wraz z bramami wjazdowymi (2 szt. z przodu i z tyłu świetlicy) oraz dwoma furtkami wejściowymi (j/w).
3. Wykonanie nawierzchni piaszczystej w części przeznaczonej na plac zabaw dla dzieci (obecnie jest to teren trawiasty, nierówny, niebezpieczny).
4. Montaż urządzeń zabawowych na przygotowanej nawierzchni: kompleks zabawowy oraz ławki z oparciem w ilości 6 szt.(obecnie urządzenia są stare i niebezpieczne dla dzieci).
5. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw poprzez montaż lampy na słupie, który znajduje się na środku działki.
6. Wykonanie podłączenia energii elektrycznej do altany oraz zamontowanie gniazd na zewnątrz budynku świetlicy.
.

Uzasadnienie zadania

Obecny stan techniczny ogrodzenia wymaga całkowitego remontu. Inwestycja ma na celu wymianę ogrodzenia, co wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa. Wyłożenie kostką brukową części powierzchni, która ma służyć jako parking oraz będzie miejscem do organizacji różnego rodzaju festynów, zabaw integracyjnych itp. Lampa oświetleniowa będzie dodatkową formą bezpieczeństwa dla dzieci na placu zabaw. Podczas organizowanych imprez na zewnątrz, bardzo często istnieje konieczność korzystania z energii elektrycznej. Obecnie energia pobierana jest ze świetlicy, co wymaga stosowania różnego rodzaju przedłużaczy, rozdzielaczy itp. Nie jest to bezpieczne dla uczestników imprezy, szczególnie dzieci. Dlatego też zasadnym jest podłączenie energii elektrycznej do altany, która znajduje się w centralnym punkcie placu oraz wykonanie gniazda na zewnętrznej ścianie świetlicy. Wyeliminuje to konieczność stosowania prowizorycznych instalacji. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych Sołectwa Mechowo. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości. Nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wzrośnie także standard pracy oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są zarówno mieszkańcy miejscowości Mechowo, jak również mieszkańcy gminy Pyrzyce. W pobliżu Mechowa przebiega ścieżka rowerowa, w związku z tym miejscowość jest często odwiedzana przez osoby poruszające się po ścieżce.

Wniosek poprawny. W odpowiedzi na wezwanie z dnia  07.08.2019r. Nasz znak:WO.3020.12.2019,WO.3020.13.2019,WO.3020.14.2019, wnioskodawcy uzupełnili wniosek o informacje i dokumenty oraz dokonali ponownej weryfikacji kosztów związanych z realizacją zadania tak więc kwota realizacji zadania uległa zmianie z 250 000,00 zł brutto na 230 000,00 zł brutto. Wnioskodawcy dokonali również zmiany w złożonym wniosku poprzez zmniejszenie zakresu zadania dotyczącego zamontowania gniazd na zewnątrz budynku świetlicy.