zadanie nr 2/2019

2/2019. Budowa rowerowego placu zabaw PUMPTRACKE z elementami skatepark do jazdy na deskorolkach i rolkach przy Szkole Podstawowej ul. Rejtana 6 w Pyrzycach


Lokalizacja

Lokalizacja nowoczesnego rowerowego placu zabaw  tj. UMPTRACKU z elementami skateparku do jazdy na deskorolkach oraz rolkach zlokalizowana będzie na terenie szkoły Podstawowej przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach - działka ewidencyjna 20/54 obręb miasta Pyrzyce w miejscu boiska i terenu zielonego, przyległego do tegoż boiska.

Skrócony opis

Pumptrack - rowerowy plac zabaw jest torem o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach o kształcie zamkniętej pętli z licznymi zakrętami, dolinami oraz wybrzuszeniami zwanymi muldami. Służyć może do rekreacyjnej jazdy dla najmłodszych, jak również do treningów dla bardziej zaawansowanych, w tym zawodników z wielu dyscyplin rowerowych. Mogą również korzystać z niego osoby jeżdżące na deskorolkach, hulajnogach lub rolkach.Długość budowanego toru to 60 m.    

Opis zadania

Pumptrack - rowerowy plac zabaw jest torem o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach o kształcie zamkniętej pętli z licznymi zakrętami, dolinami oraz wybrzuszeniami zwanymi muldami. Służyć może do rekreacyjnej jazdy dla najmłodszych, jak również do treningów dla bardziej zaawansowanych, w tym zawodników z wielu dyscyplin rowerowych. Mogą również korzystać z niego osoby jeżdżące na deskorolkach, hulajnogach lub rolkach.Długość budowanego toru pumptrack to 60 m. Wykonany z wytrzymałego kompozytu, pokrytego warstwą przyczepną. Komopzyt zapewnia komfort jazdy dla użytkowników i gwarantuje im bezpieczeństwo. Konstrukcje tworzy sklejka wodoodporna, podwójnie laminowana, która zapewnia trwałość i odporność obiektu. Pumptrack złożony jest z band i pompek rozpędowych. Dodatkowo zamontowane zostaną dwie kładki North Shore o wymiarach 760x50x60/40 oraz 1200x70x55. Kładki te służą do nauki panowania nad rowerem i wykonywania niektórych podstawowych tricków oraz zwiększenia technicznej trudności trasy rowerowej. Elementem sketeparku do jazdy zarówno na deskorolkach oraz rolkach będzie minirampa o wymiarach 792/366/100 z podwójnie laminowaną, wodoodporną jezdnią.

Uzasadnienie zadania

W związku z brakiem jakichkolwiek astracji dla młodzieży i dzieci jeżdżących na rowerach, deskorolkach i rolkach w mieście jak i w całej Gminie Pyrzyce zasadne jest wybudowanie nowoczesnego, bezpiecznego placu rowerowego. W wyniku braku takiego miejsca, jeżdżący na rowerach tzw. BMX i tym podobnych, jeżdżą po terenie miasta, niszcząc wszelkie skarpy, podjazdy, zejścia nie przystosowane do jazdy na rowerach. Stwarza to niebezpieczeństwo oraz grozi wypadkami zarówno dla kierujących rowerami jak i pieszych. Budowa nowoczesnego rowerowego placu zabaw tj. PUMPTRACKU wraz z elementami skateparku do jazdy na deskorolkach oraz rolkach rozwiąże wiele problemów. Dzięki swojej konstrukcji jest on bezpieczny dla użytkowników, mogą z niego korzystać zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Pumptrack z elementami skateparku stworzy kompleks nowoczesnych obiektów sportowych, których jest brak w Gminie Pyrzyce. Jest to doskonałe miejsce rekreacji dla osób w rożnym wieku, zachęcające do aktywności sportowej. Pumptrack świetnie sprawdza się również jako atrakcja dla mieszkańców podczas festynów, imprez i eventów. Co więcej, organizacja imprez na tego typu obiekcie zachęca wszystkich do aktywnego wypoczynku.

Beneficjenci zadania

Beneficjentem zadania będą dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy miasta i Gminy Pyrzyce, gdyż będzie to doskonałe miejsce rekreacji dla osób w rożnym wieku.

Wniosek poprawny. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.08.2019r. Nasz znak:WO.3020.7.2019 wnioskodawca wyjaśnił, że podana wartość zadania obejmuje również koszty dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z powyższym dokumentacja wliczona jest w koszty zadania. Wnioskodawca dostarczył również wymaganą zgodę zarządcy obiektu-wartość projektu bez zmian.