zadanie nr 1/2020

1/2020. Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach


Lokalizacja

Poradnia kardiologiczna w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach bada pacjentów przy użyciu aparatu USG z terenu GMINY PYRZYCE.

Skrócony opis

Poradnia kardiologiczna w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach bada pacjentów przy użyciu aparatu USG z terenu Gminy Pyrzyce.

Opis zadania

Aparat USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zostanie zakupiony na podstawie oferty złożonej przez producenta tego urządzenia.

Uzasadnienie zadania

Istniejący aparat USG w poradni kardiologicznej jest wyeksploatowany - uzyskany obraz na ekranie jest niewystarczająco czytelny. Obecnie kardiolog korzysta z aparatu USG w poradni K co stwarza trudności, w dniach gdy obie poradnie przyjmują jednocześnie swoich pacjentów. Potrzeby badań kardiograficznych w naszej Gminie jest bardzo duża. Choroby układu krążenia są jedną z przyczyn zgonów w naszej Gminie. Nowy aparat USG podniesie standard wykonywanych usług w poradni kardiologicznej i wpłynie korzystnie na zdrowie mieszkańców Gminy Pyrzyce. Na zakup nowego aparatu USG dla pracowni kardiologicznej szpital nie posiada potrzebnych środków finansowych. Koszt zakupu nowego aparatu USG wynosi ca 100 tys.zł.

Beneficjenci zadania

Z badań aparatem USG korzystać będą mieszkańcy Gminy Pyrzyce, które występują bardzo często.

Dostarczono pisemną zgodę Dyrektora szpitala na zakup aparatu USG, uzupełniono wniosek o rozeznanie cenowe,
dostarczono mapę ze wskazaną lokalizacją zadania.