Zarządzenie 213A/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Środa, 28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku, zmienionym Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce.

Czytaj więcej »

Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2020

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Na podstawie §12 i §13 Uchwały Nr XXX/271/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia29 grudnia 2016r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce, Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości wyniki weryfikacji wniosków zawierających propozycję zadań w  ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2020.
Czytaj więcej »

Informacja Burmistrza Pyrzyc w sprawie złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2020 rok z dnia 10 czerwca 2019 roku

Czwartek, 13 czerwca 2019

Informacja Burmistrza Pyrzyc  w sprawie złożonych wniosków w ramach  Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2020 rok z dnia 10 czerwca 2019 roku
Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

Środa, 5 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce
Czytaj więcej »

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

Czwartek, 9 maja 2019

Na podstawie art.5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018 r., poz.994 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

Środa, 8 maja 2019

6 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2020.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE

Poniedziałek, 6 maja 2019

Szanowni Państwo,
Na podstawie § 4 Uchwały nr XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce.

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

Wtorek, 30 kwietnia 2019

29 kwietnia 2019 roku odbyły się w siedzibie Urzędu Miejskiego konsultacje społeczne w sprawie III Edycji Budżetu Obywatelskiego  Gminy Pyrzyce na rok 2020.
Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE

Środa, 24 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

na podstawie § 4 Uchwały nr XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pyrzyce, podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce.

Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2020 rok

Piątek, 19 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2020 rok
Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

Środa, 10 kwietnia 2019

8 kwietnia 2019 roku odbyły się w siedzibie Urzędu Miejskiego pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pyrzyce w sprawie III Edycji Budżetu Obywatelskiego. Gminy Pyrzyce na rok 2020. Cykl konsultacji społecznych obejmuje okres od 8 kwietnia do 6 maja 2019 roku.
Konsultacje będą odbywały się w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach sala 282 (II- piętro).Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 72/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

Piątek, 5 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce
Czytaj więcej »