1 Remont odcinka drogi nr 27 przy ulicy Rycerza Przybora.

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Droga wewnętrzna nr 27 przy ulicy Rycerza Przybora łącząca w.w. ulicę z miastem oraz prowadząca do przyległych posesji, jak również równoległa do planowanej inwestycji jaką jest ścieżka pieszo-rowerowa.

2 Budowa sieci oświetleniowej

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pyrzyce ul. Reymonta obr. 12 droga gminna numer działki 1/10 oraz 86/37

3 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie realizowane na działce przy Szkole Podstawowej w Żabowie za halą sportową.

4 Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wspomniana inwestycja miałaby znajdować się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach, na jednej z głównych ścian wewnątrz boiska głównego z trybunami.

5 Remont nawierzchni drogi ulica Polna w Pyrzycach

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ulica Polna na odcinku od ulicy Staromiejskiej do posesji 22 ul. Polna (Działka Gminna 105 Obręb Nr 10 Pyrzyce)

6 Modernizacja nawierzchni ul. Owocowej

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Pyrzyce ul. Owocowa - od zbiegu ulicy Poznańskiej - Owocowa 1 do ul. Górnej 1. Teren, na którym realizowane będzie zadanie jest położone praktycznie w centrum miasta. Jest to ulica tłumnie uczęszczana przez dzieci, młodzież oraz dorosłych do położonych przy niej placówek oświatowych (szkoła podstawowa i przedszkole).

7 Modernizacja fosy

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Pyrzyce - oczyszczanie i modernizacja fosy oraz budowa nowoczesnej ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych od ul. Poznańskiej do ulicy Górnej. teren na który realizowane będzie zadanie zlokalizowany jest praktycznie w centrum Miasta. Jest to miejsce spacerowe często uczęszczane przez mieszkańców Pyrzyc, wycieczki z kraju i zagranicy, mieszkańców Niemiec którzy odwiedzają nasze miasto i ich rodziny.

8 Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Świetlica wiejska w Stróżewie, Nr działki 271/1, pow. zabudowy 3660 m

9 Budowa altany śmietnikowej oraz placu na pojemniki do segregacji odpadów

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji na działce nr 234, położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce na powierzchni ok 40m2. Teren jest własnością Gminy Pyrzyce. Aktualnie teren ten jest użyczony na ustawianie pojemników na odpady komunalne dla pobliskich Wspólnot Mieszkaniowych

10 Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w bud. administracyjno-biurowym na Stadionie Miejskim

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wskazane zadanie realizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Leszka Słoninki przy l. Sportowej 5 w Pyrzycach, na działce nr 31 obręb 11 Pyrzyce. Obejmować będzie remont istniejącego zaplecza szatniowego w budynku administracyjno-biurowym o pow. zabudowy 312,5m2, pow. użytkowej 250m2 i kubaturze 1094 m3. Planowane jest wykonanie: ocieplenia budynku, wymiany posadzek, glazury i terakoty, biały montaż, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

11 Rewitalizacja bocznych boisk na stadionie miejskim w Pyrzycach

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

„Rewitalizacja Boisk” – to hasło wywoławcze przedsięwzięcia mającego na celu przywrócenie funkcjonalności i użyteczności bocznych boisk znajdujących się na stadionie miejskim. W chwili obecnej na terenie naszego miasta funkcjonują dwie duże akademie piłkarskie szkolące dzieci młodzież, które korzystają z bocznych boisk. Stan techniczny boisk stwarza realne zagrożenie dla młodych piłkarzy

- Budowa siłowni zewnętrznej na bezpiecznej nawierzchni

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Teren przeznaczony pod budowę siłowni zewnętrznej znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w miejscowości Pyrzyce ul. Słowackiego 1.

- Projekt nowej fontanny na Placu Wolności w Pyrzycach wraz z zagospodarowaniem terenu

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zadanie polegać ma na opracowaniu projektu budowlanego nowej fontanny przy Placu Wolności w Pyrzycach w miejsce posadowionych tam kilka lat temu mini tężni. Jest to pomysł na opracowanie dokumentacji technicznej, jako pierwszego etapu realizacji zadania zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie, jeśli projekt uzyska akceptację społeczną, etap realizacji, który w ocenie wnioskodawcy powinien zostać zrealizowany z ogólnego budżetu gminy.

- Zakup i montaż siłowni plenerowej wraz z renowacją i rozbudową istniejącego placu zabaw w Mielęcinie

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zadanie realizowane będzie w obrębie istniejącego placu zabaw w Mielęcinie usytuowanego pomiędzy sklepem Lewiatan i placówkami ŚDS i OSP.

×